TECKENSPRÅKYrkesintroduktion för teckenspråkiga

Varmt välkommen till vår yrkesintroduktion för teckenspråkiga!

Målet med utbildningen är att du ska:
• nå arbetsmarknaden
• påbörja en utbildning eller
• övergå i annan typ av sysselsättning

Utbildningen är upplagd individuellt – varje deltagares väg till målet ser olika ut!

Teckenspråk – en självklarhet

Vi kan hjälpa dig att hitta rätt arbete eller utbildning och ge dig det stöd som behövs – på teckenspråk!

Vilket ditt mål än är, kan vi erbjuda dig en trygg och dynamisk miljö där vi lägger stor vikt vid glädje och social samvaro.

Vi har successiv antagning

Hör av dig till oss! Kontakta oss eller din dövkonsulent/handläggare för att komma på studiebesök hos oss och få mer information.

Anpassa når du på 040-630 91 80 eller bildtelefon sip: anpassa@sip.omnitor.se

Ladda ner vår broschyr


Anpassning

Anpassa erbjuder anpassning, tex. varseblivning eller anpassning av kommunikation på arbetet eller i hemmet. Självklart gör vi detta på teckenspråk!

Share |