ANPASSNINGEnligt ordböckerna betyder ordet anpassa ungefär att man "förändrar något på ett sätt som bättre passar omständigheterna eller omvärlden". Och detta är precis vad vi gör - allt ifrån enklare anpassning av exempelvis en iPad till komplicerade systemlösningar. 

ANPASSNING - VÅR STYRKA OCH KÄRNKOMPETENS. Vi har genom åren skaffat oss djup och bred kännedom kring marknadsledande och beprövade hjälpmedel. Samtidigt anstränger vi oss om att ligga i framkant med ny teknik som vi omsorgsfullt testar och omsätter till funktionella hjälpmedel. Det är detta vi brinner för och är duktiga på!


VÅR METOD - HELHETSSYN

1 FÖRSTUDIE. Ett uppdrag inleds oftast med en förstudie. Under denna kartläggs vilken typ av stöd och hjälpmedel som behövs. Därefter upprättas en rapport och ett kostnadsförslag kring fortsatta åtgärder.
 
2 ANPASSNING. Vi projektleder gärna själva anpassningen i dess helhet, vilket bl.a. innebär att vi sköter all planering och administration samt håller i alla kontakter med inblandade parter.

3 UTBILDNING. Utbildningen kan genomföras på plats i våra lokaler, på en arbetsplats eller i studiemiljö.

SUPPORT. En viktig faktor att lyfta upp är fortsatt support som nästan är en förutsättning för att säkerställa långsiktigt och hållbart resultat.


Här följer ett par exempel på anpassningar vi har genomfört.


Person vid dator med headset
Pia demonstrerar VoiceXpress.

ANNA HAR SMÄRTA. Anna arbetar som administratör på ett större internationellt företag. Hon har varit sjukskriven till och från p.g.a. smärta i armarna.

Det konstateras att Anna har fibromyalgi.


Då Anna fortsatt har stora problem att utföra arbetsuppgifterna vid datorn vänder sig Företagshälsovården till Anpassa.


Under vår förstudie provas ett taligenkänningsprogram. Det visar sig fungera bra för Anna. Vi undersöker de tekniska förutsättningarna på Annas arbetsplats och föreslår därefter att Anna ansöker om taligenkänningsprogrammet VoiceXpress samt att Försäkringskassan bekostar installation, konfiguration och utbildning.


Anpassa hjälper Anna med ansökan och efter ett par veckor beviljas hon sina hjälpmedel. Anna får utbildning i VoiceXpress på arbetsplatsen och kan sedan styra sin dator och "skriva" med rösten istället för att belasta sina armar.


Bild på finger på en läsplatta

KALLE GLÖMMER. Kalle arbetar på ett lager och kör ut produkter till olika kunder. Chefen har uppmärksammat att Kalle ofta glömmer vad de bestämt och han gör en del felaktiga leveranser. Anpassa kopplas därför in via Arbetsförmedlingen.

Anpassa provar ut och föreslår användning av en smartphone i kombination med en webbkalender. Tanken är att chefen anger vad Kalle ska göra och när direkt i kalendern. Kalle får på så sätt både korrekta och dokumenterade instruktioner och påminnelser i sin smartphone i god tid innan han ska utföra sina uppgifter.


Lösningen faller så väl ut att alla anställda på lagret idag använder sig av denna lösning.


Bild på Pia som sitter vid en läskamera

STINA SER INTE MEJLEN. Stina är chef på en kommun i Skåne. Hennes syn har drastiskt försämrats sedan hon fått en ögonsjukdom. Framför allt har hon stora svårigheter med att arbeta vid datorn. Kommunens personalansvarige kontaktar Anpassa.

Försäkringskassan anlitar Anpassa för att prova ut ett förstorings-program med talsyntes som hjälpmedel. Detta installeras sedan på arbetsplatsen. Stina får dessutom utbildning i hur hon ska hantera sina hjälpmedel.

Idag kan Stina läsa sina mejl utan problem.

Share |