IPSUIndividuellt Pedagogiskt Stöd vid Utbildning (IPSU) är en tjänst, som AF erbjuder arbetssökande med någon form av funktionsnedsättning, för att tillgängliggöra förberedande utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar och vissa tjänster som innehåller utbildningsinsatser.

Målet med det pedagogiska stödet är att den arbetssökande ska kunna genomföra sin utbildning med godkänt resultat.VEM KAN FÅ STÖD?

Det tekniska och pedagogiska stödet IPSU riktar sig till den som har någon form av funktionsnedsättning. 

Det kan handla om syn- eller hörselskada, rörelsehinder, läs- och skrivsvårigheter, adhd, koncentrations-, minnes- eller inlärningssvårigheter, eller annan funktionsnedsättning där behov av särskilt stöd finns.

HUR GÅR DET TILL?

IPSU består av två delar:

Kartläggning (IPSU A) kan variera mellan en till tre veckor och ska ligga till grund för ställningstagande om den arbetssökandes behov av pedagogiskt stöd i en specifik utbildning.

Pedagogiskt stöd (IPSU B) löper parallellt med pågående utbildning i den omfattning som behövs och som kommit fram i kartläggningen.

HÖR AV DIG!

Tveka inte - kontakta oss så hjälper vi till. Vare sig du är elev eller utbildare och konstaterar behov av extra stöd ska ansvarig AF-handläggare kontaktas.

Eller kontakta Anpassa direkt, så berättar vi mer!

LADDA NER VÅRA BROSCHYRER

IPSU-broschyr - Elev  |  IPSU-broschyr - Utbildningsleverantör


Exempel på IPSU-uppdrag


KALLE HAR LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER. Snart ska Kalle påbörja en A-utbildning där han ska få sitt efterlängtade lastbilskörkort.

Anpassa AB träffar Kalle ett par veckor innan kursstart. Vi provar ut vilka hjälpmedel Kalle kan behöva i framförallt teoridelen. Vi tittar också på vilket pedagogiskt stöd Kalle är i behov av under utbildningens gång. 

När utbildningen påbörjas hyrs en dator med talsyntes in så att Kalle kan få text uppläst och lyssna på böckerna i Daisyspelaren i datorn. Kalle får också pedagogiskt stöd av vår lärare vid två tillfällen i veckan. 

Pedagogiskt stöd innebär att Kalle får svåra teoridelar förklarade för sig och får hjälp med att strukturera upp vad han behöver läsa och när.

EMMA HAR MINNESSVÅRIGHETER. Emma har alltid älskat blommor så hennes lycka är total när hon nu fått chansen att arbeta i en blomsterbutik. Emma har svårt med att komma ihåg saker och känner sig osäker på vissa arbetsmoment. 

Anpassa blir inkopplade via IPSU. Vi ser över arbetsuppgifterna, förenklar vissa moment, strukturerar upp andra och lär Emma hantera ett kalenderhjälpmedel. 

Med hjälpmedlet blir hon påmind om vad hon ska göra och när. Hon får också upp checklistor i kalenderhjälpmedlet som hon måste bocka av och först när allt är gjort försvinner påminnelsen. 

Detta ger Emma ett extra stöd och trygghet att bli självständig i sitt arbete.

Share |

Design & CMS av Webzoo AB