Teckenspråkig och arbetslös?

Yrkesintroduktion för döva är en individuellt upplagd utbildning på teckenspråk för döva och gravt hörselskadade. Målet är att deltagarna ska nå arbetsmarknaden, påbörja en utbildning eller övergå i annan typ av sysselsättning. Läs mer under länken Tjänster.Tidigare nyheter

Share |

Design & CMS av Webzoo AB