Dysleximässa i Malmö

Dyslexiförbundet FMLS i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM och Malmö stad bjuder in till Dyslexidagarna på Stadionmässan i Malmö 24-25 oktober 2014. Dyslexidagarna presenterar en hel värld av möjligheter för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och räknesvårigheter/dyskalkyli.

Läs mer här:
Dysleximässa i Malmö


Tidigare nyheter

Share |

Design & CMS av Webzoo AB