Funktionsnedsättning och företagande!


En företagsinkubator för ökade möjligheter!

Coompanion Skåne har fått medel från EU:s socialfond för att genomföra en förstudie som ska utreda förutsättningarna för en inkubator. Målgruppen kan i dag få stöd till företagande och tillgång till särskilda stöd som ska kompensera för funktionsnedsättningen t ex näringshjälp och stöd till arbetshjälpmedel. Det finns dessutom möjligheter till finansiering utanför arbetsmarknadspolitiken.

Det saknas dock en ”inkubatorsliknande miljö” där både tänkbara företagare och de inom gruppen som bara vill veta mer om möjligheterna, kan få tillgång till nätverk av samarbetspartners och ökad kunskap och förståelse om företagande för att stärka självtillit och motivation. Insatser som också kan synliggöra hur sociala företag kan vara ett alternativ för att öka gruppens delaktighet i sin egen arbetssituation och medverka till att lyfta frågor om hur företagande och entreprenörskap kan bli tydligare som grund för övergången mellan skola och arbetsliv.

Målet med förstudien är bland annat att:
- Förankra projektidén i målgruppen och uppskatta målgruppens storlek.
- Engagera lämpliga samverkansaktörer inför ett kommande projekt för att se vad man kan och vill bidra med.
- Utveckla metoder och strategier för att stärka möjligheterna för enskilda individer med fysiska funktionshinder att starta företag men också att analysera de strukturella hinder som försvårar för gruppen entreprenörer att utveckla och driva affärsverksamhet.
- Kartlägga hur stödinsatserna för företagande konkret behöver anpassas för att underlätta och uppmuntra funktionshindrade att starta och driva företag.
- Utreda hur såväl traditionellt som socialt och kooperativt företagande kan ge utrymme för funktionsnedsatta att utveckla sina talanger och unika erfarenheter och kunskaper hela vägen fram till företagande
- Utveckla förslag på hur insatserna kan utformas med hänsyn till samtliga av de olika hinder i etableringsfasen av företag som man kunnat identifiera för personer med olika funktionsnedsättningar.
- Undersöka på vilket sätt de statliga, kommunala och privata rådgivnings- och stödinsatserna för nyföretagande kan behöva anpassas och tillföras ny kunskap för att underlätta och uppmuntra funktionsnedsatta att starta företag.


Tidigare nyheter
Vi hälsar Stefka välkommen till Anpassa! 2023-09-08
Michael och Linda - välkomna! 2023-06-26
Anpassa välkomnar vår nya medarbetare Annette Dalling! 2023-02-16
Johanna ny medarbetare 2022-10-21
All verksamhet tillbaka på 100% 2022-04-01
Alex - Anpassas nya medarbetare 2021-05-19
Ny medarbetare Alexander 2020-11-03
Lukas - Anpassas filmstjärna 2020-10-19
Ulla blir nya Agnetha! 2020-09-22
Anpassa välkomnar Inger Bång 2020-08-17
Anpassa välkomnar Christine Alsterfjord! 2019-08-29
Förlängda avtal med AF! 2019-05-28
Ralf har börjat på Anpassa! 2019-03-13
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 2018-12-19
Anpassa+Musikhjälpen=sant 2018-12-07
Anpassa fyller 20 år! 2018-09-14
Maja har börjat på Anpassa 2018-08-20
Lily har börjat hos Anpassa 2018-03-07
Samira börjar hos Anpassa 2017-10-25
Engelbrektsgatan 15 2017-09-12
Anpassa på utbildningsmässa 2017-02-21
Yrkesintroduktion för teckenspråkiga 2016-10-04
Ulf Ekenborn 2016-09-19
Styra datorn med rösten! 2016-08-17
Sommar 2016 2016-07-04
Teckenspråkig och arbetslös? 2016-01-25
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 2015-12-21
Anpassa informerar på FMLS 2015-11-24
Personlig assistent i telefonen! 2015-04-23
Ny medarbetare...igen! 2015-02-20
Ny medarbetare! 2015-01-14
God Jul och Gott Nytt År 2014-12-22
Anpassa utbildar i Androidtelefoner 2014-10-27
Dysleximässa i Malmö 2014-09-29
Funktionsnedsättning och företagande! 2014-05-21
Anpassa drar till BETT 2014-01-21
God Jul! 2013-12-17
Anpassa kör säkert! 2013-10-29
Synmässa i Malmö 2013-10-08
Utbildning i hjälpmedel 2013-09-13
Världsteckenspråksdagen 2013-09-09
Två nya medarbetare hälsas välkomna! 2013-06-24
Glad midsommar! 2013-06-20
Mässa 12-13 juni 2013-06-11
Blodomloppet 14 maj 2013-04-16
Anpassa besökte BETT 2013-02-05
Open Dyslexic - nytt teckensnitt 2013-01-16
Punktalfabetet 2012-12-11
Du kan väl handalfabetet? 2012-11-02
Tyst teater - Fröken Julie 2012-10-26
Får vi lov? 2012-09-07
Anpassa växer! 2012-08-15
Yrkesintroduktion för döva 2012-06-28
Anpassa satsar på hälsan! 2012-06-01
Teckenspråkets dag 2012-05-15

Share |

Design & CMS av Webzoo AB